søndag 28. april 2019

Volodymyr Zelenskyj svarer Putin

Det har vært spekulasjoner rundt hvordan Volodymyr Zelenskyj forholder seg til Russland, og hans politiske motstandere påstår ofte at han er prorussisk. En post på hans fb-side i går kveld er imidlertid ganske oppklarende, og ikke minst et tilsynelatende forpliktende veikart for hvordan han vil forholde seg til Minsk-forhandlingene. Jeg legger her ut teksten i norsk oversettelse.


I forbindelse med enkelte uttalelser fra president Vladimir Putin ønsker jeg å bemerke følgende.

For det første vil jeg råde den russiske regjeringen om ikke å kaste bort tiden med å prøve å friste ukrainske statsborgere med russiske pass. Kanskje er det noen som fortsatt er påvirket av propaganda. Kanskje noen vil gjøre det [søke om russisk pass] for å tjene penger eller for å unndra seg kriminaletterforskning. Vi kan til og med gi Vladimir Putin en liste over ukrainske statsborgere som i nær fremtid vil få det svært ubehagelig i landet de kynisk har ranet ved å misbruke høye embeter. Russland kan igjen bestemme hvor slike ‘profesjonelle’ trengs mest - i Rostov eller Magadan [dette er blant annet en hentydning til at tidligere president Viktor Janukovytsj nå befinner seg i Rostov].

Ukraina skiller seg ut, i særdeleshet, ved at vi, ukrainere, har ytringsfrihet, frie medier og et fritt internett. Derfor er vi fullstendig klar over hva et russisk pass faktisk medfører.

Det er retten til å bli arrestert for å gjennomføre en fredelig protest.

Det er retten til ikke å ha frie og konkurransedyktige valg.

Det er retten til i det hele tatt å glemme menneskerettigheter og friheter generelt.

Så ikke forvent at mange ukrainske ønsker å bli den "nye oljen", slik som russiske myndigheter forsøker å gjøre sitt eget folk til.

Ukrainere er frie mennesker i et fritt land. Uavhengig, suverent og udelelig.

Ukrainsk statsborgerskap betyr frihet, verdighet og ære. Dette er hva vi har forsvart og vil forsvare.

Ukraina vil ikke gi opp sitt oppdrag med å være et eksempel på demokrati for post-sovjetiske land. Og en del av det oppdraget vil være å gi beskyttelse, ly og ukrainsk statsborgerskap til alle som er villige til å kjempe for frihet. Vi vil gi beskyttelse og hjelp til alle - alle som er villige til å kjempe side om side med oss ​​for vår og deres frihet.

Vi vil gi ukrainsk statsborgerskap til representanter for alle folk som lider under autoritære og korrupte regimer. Først og fremst til russere som kanskje lider mest av alle.

Ikke snakk til Ukraina og ukrainere i et språk av trusler og militært og økonomisk press. Det er ikke veien til våpenhvile og en gjenåpning av Minsk-prosessen.

Jeg understreker igjen at jeg er klar for forhandlinger. Jeg håper at Russland vil demonstrere en vilje til de-eskalering på det første Normandie-møtet. Konkrete bevis for denne viljen vil være en gjensidig utveksling av våre innbyggere i en "alle for alle"-ramme. Ingen unntak. Fra vår side er vi klare til å diskutere nye vilkår for Ukraina og Russlands sameksistens. Med den underliggende oppfatningen om at en virkelig normalisering bare vil finne sted etter en fullstendig de-okkupasjon. Både av Donbass og Krim. Ukraina gir ikke opp! I enhver forstand av disse ordene.

Jeg håper at Russland er og blir stadig mer tilbøyelig til å snakke enn til å skyte.

Jeg har ikke en guddommelig makt til å sikre at mine ønsker blir oppfylt. Men jeg er samtidig fullstendig klar over at det vil komme en tid for alle i maktposisjon til å stå til rette for sine handlinger foran Ham. Ingen kommer rett til Paradiset. Man må først foran Domstolen.