tirsdag 31. mars 2015

Dobbeltmoral på NyeMeninger

Publisert 16.02.2015 - Dagsavisen NyeMeninger
På NyeMeninger skjermes debattanter som sprer usannheter. Min siste stein i dette forum er herved rullet.


Det tredje Bud: ”God debattskikk: Unngå personkarakteristikker, trakassering og sjikane. Sjekk så langt du kan at de fakta du presenterer er korrekte. Link gjerne til kilder. Bevisst spredning av usannheter tolereres ikke.”


Slik står det skrevet. I NyeMeningers retningslinjer.


Jeg har mottatt en epost fra moderator av dette forum. Jeg er advart, står det. Jeg har brutt det tredje Bud. Én overtredelse til av debattforumets retningslinjer, og jeg må stå utenfor i kulden, kikke inn gjennom dobbeltisolerte vinduer, på avstand observere de endeløse debatter mellom Sisyfos steinrullere, uten selv å kunne rulle.


Opphavet til denne misæren, til dette ubehagelige ærend fra ordkløyveriets sendebud og vokter, var et antall kommentarer jeg har skrevet, der jeg altså, etter sigende, skal ha brutt med det tredje Bud. Personkarakterstikker var dommen.


Muligens har jeg vært for krass. Jeg gikk etter ballen, men nevnte både motspillers alder og tilbøyelighet til skitne triks. Når motspiller løper hodeløst med ballen trygt i armkroken, uten å ville spille ball, ender det fort i en knehøne.


Den mer reaksjonære stemningen i Vest-Ukraina [...] har fått polakkene til å organisere et hjelpeprogram for å få ut mennesker med polsk bakgrunn. De er redde.”


Slik står det skrevet. I Jahn Ottos evangelium, 19:1.


Saken gjelder 178 etniske polakker som ble evakuert fra krigssonen i Øst-Ukraina, hvis liv stod i fare som følge av konflikten. For Johansen er deres liv i fare, ikke på grunn av bomber og granater i Øst-Ukraina, men på grunn av en reaksjonær, farlig stemning i Vest-Ukraina.


For å påpeke at Johansen ikke sjekker at de fakta han presenterer er korrekte, så langt han kan, får jeg gult kort. Det tok meg 15 tegn i Googles søkefelt å sjekke at de fakta han presenterer ikke er korrekte. For dette får jeg altså gult kort. Johansen gir jeg flere muligheter til å linke til kilder, til å legge seg flat, til å beklage. Det kreves ryggrad til å legge seg flat. Johansen har ikke linket, ikke lagt seg flat, ikke beklaget. Han har hatt mulighet, men har bevisst ikke imøtegått anklagen om at han har spredt usannheter. Slikt tolereres ikke. Slik står det i det minste skrevet. I retningslinjene.


For å påpeke spredningen av usannheter fikk jeg gult kort. Johansens innlegg, med dets spredning av usannheter, står fortsatt på trykk. ‘Toleranse’ er tydeligvis et relativt begrep for moderator av disse debattsider.


Dette er imidlertid ikke moderering av debatt. Dette er å applaudere spredning av usannheter. I strid med egne retningslinjer. Et spill med personavhengige regler er ikke et spill for meg. Jeg gir meg selv herved rødt kort. Min siste stein i dette forum er rullet.


http://nyemeninger.no/alle_meninger/cat1004/subcat1005/thread309234/