tirsdag 31. mars 2015

Brysomme nyanser

Publisert 25.03.2015 - VG Meninger


Norske kommentatorer skriker etter et mer nyansert bilde i Ukraina-konflikten, mens de selv bruker slegge for å tegne inn konfliktlinjene på Ukraina-kartet.


«Problemet til hele elendigheta er at dagens Ukraina består av flere folk – først og fremst ukrainere og russere. Og dagens konflikt består i at de to folkene drar hver sin vei», skriver SV-veteran Stein Ørnhøi. «Det må finnes en ordning som både de ukrainsktalende og de russisktalende kan leve med. Alt annet betyr at krisen vil fortsette», påstår NRK-veteran Jahn Otto Johansen.


«Det handler om at man ikke helt skjønner hva Ukraina er, og at det ligger en potensiell splittelse der som har vært der hele tiden. Den russiskspråklige befolkningen må også tas hensyn til for at et samlet Ukraina skal kunne bestå», hevder Julie Wilhelmsen fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).


Tvers gjennom familier


Lytter vi til norske kommentatorer som plutselig har blitt Ukraina-eksperter, fremstår krisen i Ukraina som enkel og oversiktlig, med like klare og entydige konfliktlinjer som det statsviteren Samuel Huntington («The Clash of civilizations») risset inn på Ukraina-kartet på 1990-tallet. Det er vest mot øst. Ukrainsk-språklige mot russisk-språklige. Ukrainere mot russere. Vesten mot Russland. Paradoksalt nok etterlyser de samme kommentatorene nyanser i Ukraina-konflikten. Nyanser som ikke har plass i deres egne overforenklede analyser.


Nyanser, fleksibilitet og kompleksitet er nettopp det som definerer Ukraina, et land som vanskelig lar seg kategorisere entydig i språklige, etniske eller regionale motsetninger. Ta for eksempel historien til 13-årige Sofia fra den øst-ukrainske byen Kramatorsk. Sofia deltar i en stilkonkurranse som vi i Maidan Norway arrangerer for ukrainske barn og unge. Prosjektet er støttet økonomisk av den norske ambassaden i Kiev, og en foreløpig gjennomgang viser at nærmere 2000 barn og unge fra hele Ukraina har sendt inn tekster, dikt og tegninger.


Sofia beskriver hvordan vesentlige skillelinjer i oppfattelsen av Maidan-opprøret og krigen i Øst-Ukraina skjærer rett gjennom hennes egen familie. Faren deltok i pro-ukrainske demonstrasjoner, mens bestemoren mente tidligere president Janukovytsj burde spre demonstrantene med makt, noe han til de grader også gjorde.


Da separatister og den ukrainske hæren kjempet i gatene i hjembyen deres, var bestemoren overbevist om at ukrainske soldater hadde ordre om å drepe dem alle. Selv beskriver Sofia de ukrainske soldatene som helter og beskyttere av fedrelandet. Ikke bare bestemoren, men også Sofias tante, onkel og fetter befinner seg ifølge Sofia på «den andre siden av barrikadene». Konfliktlinjene i Ukraina krysser altså like gjerne blodsbånd, som språklige preferanser og etnisk tilhørighet.


Språklig fleksibilitet


Kramatorsk, Sofias hjemby, var kontrollert av separatister i nesten fire måneder våren 2014, men har siden juli i fjor vært under ukrainsk kontroll. Den 10. februar i år opplevde byen et rakettangrep fra separatistkontrollerte områder, da 15 personer ble drept og 63 skadet, deriblant fem barn. Byen med 160 000 innbyggere består av 70 prosent etniske ukrainere og 27 prosent etniske russere, mens 31 og 68 prosent har henholdsvis ukrainsk og russisk som morsmål. Det er i det minste det befolkningen oppga i folketellingen i 2001.


Sofia skrev sin tekst på ukrainsk. Det behøver imidlertid ikke å bety at hun definerer seg som ukrainskspråklig. Cathy Wanner, antropolog fra Penn State University, og en av de mest erfarne Ukraina-forskere, påpeker nettopp at språksituasjonen i Ukraina karakteriseres av språklig fleksibilitet, noe som vanskeliggjør enkle kategoriseringer i ukrainsk- eller russiskspråklige. Sofia kan like gjerne anse seg for å være tospråklig.

Da jeg studerte ukrainsk i Vest-Ukraina for 15 år siden fikk jeg et godt innblikk i det som Wanner viser til. Folk skifter bekymringsløst mellom ukrainsk og russisk, både i personlige samtaler og i tv-programmer. Unntaket var da jeg forsøkte å bestille mat på ukrainsk i Odesa, og kelneren spurte høflig om jeg kanskje heller ville snakke engelsk. Muligens var mine ukrainsk-kunnskaper like omtrentlige som hans.

Sofias vitnesbyrd, så vel som tilgjengelig statistikk og forskning, gir et bilde av en kompleks ukrainsk virkelighet, der skillelinjene snirkler seg rundt og på tvers av familier, generasjoner, språk og etniske grupper. Slike nyanser blir imidlertid brysomme for enkelte norske kommentatorer som ser splittelse og klare kategoriske motsetninger i Ukraina-konflikten, «som har vært der hele tiden».


Sammenblanding som forvirrer


NUPI søker nå om prosjektstøtte fra UD for å skape dialog på tvers av etniske, regionale og språklige skillelinjer i Ukraina. Prosjektleder Julie Wilhelmsen trenger ifølge søknaden åtte millioner kroner for å hjelpe Ukraina til en lykkelig fremtid med språklig og etnisk harmoni. Argumentet er at konflikten har ført til ensidige fiendebilder mellom Vest- og Øst-Ukraina.


Søknaden vitner imidlertid om en sammenblanding av språk, etnisitet, regional tilhørighet og geopolitiske preferanser som forvirrer mer enn forklarer det som nå skjer i Ukraina. Så mens Wilhelmsen er opptatt med å blande sementen til muren hun selv ønsker å rive med prosjektmidler fra UD, sitter kanskje Sofia og bestemoren ved kjøkkenbordet og diskuterer stilen som Sofia har skrevet. Hvorvidt diskusjonen foregår på ukrainsk eller russisk er imidlertid vanskelig å forutsi.


Sofias stil har vi i Maidan Norway oversatt helt gratis, og kan leses på våre hjemmesider.


http://www.vg.no/nyheter/meninger/ukraina/kronikk-brysomme-nyanser/a/23423083/