mandag 27. oktober 2014

Stilprosjektet 2008

Som del av mitt doktorgradsarbeid i sosialantropologi, initierte jeg i 2007-08 et stilprosjekt for ukrainske skolebarn i samarbeid med et institutt ved det polytekniske universitetet i den vest-ukrainske byen Lviv. Temaet for doktorgraden min er hvordan barn av ukrainske arbeidsmigranter opplever det å bli etterlatt i hjemlandet når en eller begge foreldrene reiser til utlandet for å arbeide.


Ideen med å arrangere en stilkonkurranse fikk jeg etter å gjort feltarbeid i Lviv og i Madrid/Murcia. Det er utfordrende å gjøre feltarbeid/intervjuer med barn, spesielt på grunn av distansen som naturligvis skiller den voksne intervjueren og barna som blir intervjuet. En stilkonkurranse er på mange måter mer på barnas egne premisser, siden tekstlige uttrykk gir barn mulighet til å uttrykke seg slik de vil, uten å måtte forholde seg til en voksen person som, enten han/hun vil det eller ei, setter viktige premisser for samhandlingen bare ved å være til stede.


Vi fikk inn i nærmere 150 stiler, tegninger og dikt fra ukrainske barn og unge, i alderen 9 til 20 år. Flere barn som bor med sine foreldre i utlandet sendte også inn bidrag. Stilene har vært grunnlag for en kvalitativ tekstanalyse, som jeg har publisert i ulike vitenskapelige tidsskrift/bøker og i kronikker.


Alle bidragene ble publisert i to bøker, utgitt i Lviv.


Presentasjon av den andre boka

Den 25. mars var jeg tilstede på bokpresentasjonen av den andre boka med barnas stiler, i Lviv, Ukraina. Den første boka ble gitt ut i november 2008, finansiert av fondet "Open Ukraine". Den andre boka inneholder resten av bidragene som ble sendt inn til konkurransen, og utgivelsen ble finansiert av den Kongelige Norske Ambassaden i Kyiv.

Jeg ble bedt om å forberede et kort innlegg. Den norske ambassadøren i Kyiv var også tilstede, og han holdt et innlegg. Det var i det hele en flott tilstelning, med musikalske innslag, og opplesning av noen av barnas stiler. Tre av barna som hadde bidratt i konkurransen var tilstede, og fikk utdelt boka som ble presentert. Tilstelningen er omtalt her, og i avisen Komsomolska Pravda.I mitt innlegg tok jeg et lite oppgjør med hvordan barn av arbeidsmigranter blir omtalt av fagpersoner og presse i Ukraina, som 'sosialt foreldreløse', og som fremtidige alkoholikere, narkomane og tvangsprostituerte. Her følger et oversatt utdrag fra avisene referert til ovenfor:"Da vi startet arbeidet med dette prosjektet trodde vi ikke vi ville få inn flere enn 30 bidrag. Og vi mottok over hundre", - sa Alexander Tymczuk, stipendiat ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Oslo, og en av initiativtakerne til prosjektet. ...
Barn, som hver dag venter på at foreldrene skal komme hjem fra utlandet, kalles sosialt foreldreløse. En slik kategorisering er med på å endre barnas selvforståelse i negativ retning, bemerket Alexander Tymczuk betimelig. Samfunnet ser på sosialt foreldreløse som potensielle narkomane og kriminelle. For barna blir dette en dobbel straff. Vi må gjøre alt for å slette dette begrepet fra vårt vokabular.


Her er en link til elektroniske versjoner av bøkene som ble utgitt etter stilkonkurransen. Bøkene inneholder alle de innsendte bidragene, og utgivelsene ble finansiert av fondet "Open Ukraine" og den Kongelige Norske Ambassaden i Kyiv.

(Bøkene er kun på ukrainsk)


Dette er en reportasje fra presentasjonen av den første boka, i Lviv.