fredag 28. februar 2014

Fra mistillit til hat

Publisert 26.02.14 - VG Meninger

Foreldrene til Halya (18) brukte datterens siste leveår til å skrape sammen nok penger, i håp om at det som skulle være et gratis helsevesen ville redde deres barns liv. Halya er et ansikt på den svakes kamp mot en systematisk korrupsjon som har fordervet det ukrainske samfunnet innenfra siden Sovjetunionens fall.

Våren 2003 fikk Halya diagnosen leukemi. Ett år senere ga den 18 år gamle jenta fra en landsbygd i Vest-Ukraina opp kampen mot sykdommen.

Nye helter

For familien hadde det vært et år med «smøring» av leger og sykesøstre, samt innkjøp av alt fra cellegift til legenes engangshansker. Overlegen som behandlet Halya videresolgte nødvendige kvalmehemmende medisiner han selv hadde kjøpt i Polen, med en fortjeneste som overgikk hans offisielle lønnsslipp flere ganger.

Selv lommene i prestens kjortel var dype da Halya ble stedt til hvile. Foreldrene til Halya brukte datterens siste leveår til å skrape sammen nok penger, i håp om at det som skulle være et gratis helsevesen ville redde deres barns liv.

Bilder av Ukrainas nye helter, som måtte bøte med livet i kampen mot Janukovitsj' vanstyre, sprer seg nå hurtig via sosiale medier. Flere av de drepte demonstrantene hadde knapt levd to tiår, og et par av dem var under myndighetsalder. For meg hører bildet av Halya på en sykeseng blant disse heltene. For meg er Halya et ansikt på den svakes kamp mot en systematisk korrupsjon som har fordervet det ukrainske samfunnet innenfra siden Sovjetunionens fall. Eller rettere sagt, ovenfra.

Rettferdighet

Fisken råtner fra hodet, påpeker ofte ukrainere. Politikk er big business i Ukraina, og det er ikke uten grunn landets rikeste sitter i parlament og regjering. Demonstrasjonene på majdan er derfor ikke kun et oppgjør med Janukovitsj og hans politisk-økonomiske støttespillere.

Demonstrantene har alle sin unike historie og grunn for å stå på majdan, og flere har sikkert mistet en datter som Halya i et korrupt helsevesen.

Det som samler dem, er et krav om rettferdighet, rettssikkerhet, demokrati og politisk forutsigbarhet.

På mange måter er de siste måneders hendelser et blodig oppgjør med en ufullendt overgang fra statssosialisme til markedsliberalisme. Oligarkene, som gjorde seg fete under privatiseringsprosessene tidlig på 90-tallet, og som har styrt mye av Ukrainas politiske liv siden den gang, vil nå få et mye mer begrenset spillerom i det politiske liv. Forholdet mellom politikere og velgere virker til dels å være snudd på hodet.

Dersom befolkningen tidligere ble ført bak lyset av korrupte politikere, retter nå millioner av ukrainere lommelykter mot oligarkenes lysskye avtaler og forbindelser.

Ingen politikere eller oligarker går fri av folkets økonomiske og politiske regnskapskontroll, ei heller den nylige løslatte Julia Timosjenko. Det som trengs nå er unge politikere med pågangsmot og troverdighet, på begge sider av den politiske skillelinjen mellom øst og vest.

Korrupsjon

Halyas far, Andrij, restaurerer kirkebygg i Vest-Ukraina. Han sliter med Bekhterevs sykdom, og må en gang i året bevise for en kommisjon at hans kroniske sykdom ikke har blitt mirakuløst helbredet.

For å fornye Andrijs status som ufør, krever kommisjonsmedlemmene en pengesum tilsvarende to måneders uføretrygd.

For Halya er det vanskelig å oppnå rettferdighet fra leger og prester som brøt med sine profesjonelle plikter og dyder. Håpet nå må være så omfattende endringer i Ukraina, at hennes far får de sosiale ytelser han har krav på. Den økende mistilliten til ukrainske politikere har de siste månedene blitt forvandlet til hat, og det er derfor kritisk å bygge et tillitsforhold mellom befolkning og myndigheter. Først og fremst må straffskyldige få sin straff i åpne og transparente rettssaker.

Det holder ikke å skyve alt ansvar over på ekspresident Janukovitsj.

Det viktigste nå er at det blir gjennomført en grundig, troverdig og objektiv gransking.

Ukrainas fremtid

Dersom Halya hadde vært i live i dag, tror jeg hun hadde vært på majdan, og hjulpet til som frivillig. Halya var godheten selv, som alltid satte andre foran seg og sitt. Hun var Ukrainas fremtid, som gikk så altfor tidlig bort. I likhet med altfor mange andre som kjempet for sin fremtid på majdan.

Halya var min tremenning.   


http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10120223